İspanya ve Portekiz’de Altın Vize Programı

Bir oturma izni edinmek, yabancı yatırımcılar için bir zorunluluk ve de çoğu insan için, konsolosluklara ve göçmenlik yetkili mercilerine birçok ziyareti de içeren zorlu bir süreçtir. Ancak, İspanya ve Portekiz hükümetleri, bu izni almak için kalifiye yatırımcılara basit ve de etkili bir yol sunmaktadırlar: Altın Vize Programı.Neden İspanya ve Portekiz?

Yüksek yaşam kalitesi

Her iki ülke de düzenli olarak en kaliteli yaşam standartlarına sahip ülkeler listesinde sıralanmaktadırlar;

Yatırımcılar için bir platform

Avrupa’nın en güneybatı ucunda bulunarak, Afrika ve Amerika’ya kolay erişim sunmaktadırlar;

Bireyler için alışılagelmiş olmayan bir yerleşimci vergi rejimi

Bireyler, İspanya’da %24, Portekiz’de ise %20 gibi düşük bir sabit orandan faydalanabilmektedir. Portekiz’de, belli koşullar altında, yurtdışında edinilen gayrimenkul geliri ve emekli maaşları vergiden muaftır.

Dil bonosu

İspanyolca ve Portekizce, Dünya genelinde 700 milyon kişi tarafından konuşulmaktadırlar.

Şartlar nelerdir?

 • PORTEKİZ

  Portekiz'de aşağıdaki yatırımlar, altın vize için elverişlidir:

  a) Minimum değeri € 500,000 olan bir gayrimenkul almak (ilk € 500,000 ipotekten muaf olmalıdır);
  b) Minimum € 1 milyon değerinde sermaye yatırımı (bu aynı zamanda hisselere yatırımı da içermektedir);
  c) En az 10 adet iş olanağı oluşturmak;
  d) En azından 30 sene önce tamamlanmış olan ya da kentsel yenilenme bölgesinde bulunan ve de yenileştirme işlerinin bedeli € 350,000 olan mülk inşaatı edinimi;
  e) Kamusal ya da özel kuruluşlar tarafından geliştirilen, ulusal teknolojik ve bilimsel sistemin bir parçası olan bilimsel aktivitelerde kullanılmak üzere en az € 350,000 değerinde sermaye transferi;
  f) Sanatsal üretime yatırım ya da destek ve kültürel mirasın bakım ya da geri kazanımında kullanılmak üzere, en az € 250,000 değerinde sermaye transferi;
  g) Küçük ve orta ölçekli girişimlerin kapitalizasyonuna sunulmak üzere, yatırım fonları ya da risk sermayelerinde en az € 500,000 değerinde iştirak biriminin edinimi.

  c) ile g) maddeleri arasında kalan maddelerde, yatırımın düşük yoğunluklu bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde, minimum eşik değer, %20 daha az olarak belirlenebilir. Bu bölgeler, her bir kilometrekare başına 100 yaşayandan daha az nüfusun bulunduğu ya da gayrisafi yurtiçi hâsılanın, ulusal ortalamadan %75 daha düşük olduğu bölgeler olarak tanımlanmaktadırlar.

 • İSPANYA

  İspanya'da aşağıdaki yatırımlar, altın vize için elverişlidir:

  a) Minimum değeri € 500,000 olan bir gayrimenkul almak (ilk € 500,000 ipotekten muaf olmalıdır);
  b) İspanyol bono ve tahvillerinde € 2 milyon;
  c) İspanyol şirketlerinin hisselerinde € 1 milyon ya da bir banka hesabında € 1 milyon bulundurmak;
  d) İspanya'da gerçekleştirilecek, kamu menfaatine iş projeleri.

Vatandaşlığa başvurabilir miyim?

Spain

İspanya’da

Genel bir kural olarak, mukimler, 10 yıllık bir yaşama süresinden sonra, İspanyol vatandaşlığına başvurabilirler. Latin-Amerikan ülkelerinin vatandaşları, Andora, Ekvator Ginesi, Filipinler, Portekiz ya da Sefarad kökenli olanlar, iki yıllık oturma süresine ihtiyaç duymaktadırlar.

Portugal

Portekiz’de

Portekiz’de altın vize, başlangıçta bir yıllığına geçerlidir ve ardından 2 yılda bir yenilenmektedir.

Hakkımızda

Spain

Antonio Viñal & Co. Abogados

Portekiz’de de ofisleri bulunan bir İspanyol hukuk bürosudur. Başvuru sürecinin her adımında ve sürecin ardından, yatırımcılara yardımcı olmaktayız.

Portugal

Intergentium

İş olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan bir İspanyol danışmanlık firmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için:

 • Projeniz için doğru yatırımcıları buluyoruz;
 • Yatırımınız için doğru projeleri buluyoruz;
 • Tüm süreçler boyunca, uyumluluğu sağlıyoruz.